تبلیغات
علمی وفرهنگی واجتماعی و... - اسلام وانسان
:: اسلام وانسان

آیا هرانچه که اسلامیست َ انسانیست و هر انچه که انسانیست اسلامی ؟ به راستی کدام یک از این دو دایره شمول گسترده تری دارند . به این سوال باید از دو دید پاسخ داد یکی نگاهی مکتب گراست ودیگری نگاهی فارغ از هر مکتب و مسلک و بدون گرایش به هر ایدئولوژی خاص . متعاقب این مسئله باید صبر کرد تا با نتیجه ای که هر کدام در پایان ارائه میدهند - در صورتی که مسیر درست پیموده شود و به عبارت دیگر به نوعی که  هم ماده استدلال و هم شیوه استدلال منطقی و فارغ از هرگونه تعصب و گرایشات دگماتیسمی باشد - به جواب درست سوال مطرح شده دست یابیم .

از انجا که تایپ نوشته امریست وقت گیر این مسئله را به زمان فراغتم در چند روز اینده واگزار خواهم نمود .غرض از نوشتن این مختصر کلام این بود تامخاطبین خود را قبل از روبرویی با استدلالهایم قدری به تامل واداشته باشم.امید است به آنچه که باید به آن دریابیم َ دریابیم .

:: نوع مطلب : عقاید ,

:: نوشته شده توسط : رضا در یکشنبه 27 خرداد 1386 و ساعت 01:06 ق.ظ

:: ویرایش شده در - و ساعت -

لینك ثابت   نظرات ( )

:: مطالب پیشین