تبلیغات
علمی وفرهنگی واجتماعی و... - اقتصاد دولتی۱
:: اقتصاد دولتی۱

سرمایه گذاری دولتی براساس برنامه توسعه اقتصادی دولت و قدرت وی در تجهیز منابع انجام می گیرد. در اقتصاد سرمایه داری آزاد، اقتصاددانان كلاسیك معتقد بودند كه دولت به هیچ وجه نباید در فعالیت های اقتصادی دخالت نماید. زیرا به اعتقاد آنان دخالت دولت در امور اقتصادی سود آور، به نفع جامعه نمی باشد. ولی بعد از جنگ جهانی دوم در كشورهای غربی دولت نقش فعال در امور اقتصادی پیدا كرد و روزبه روز سرمایه گذاری های دولتی در مجموع سرمایه گذاری های ملی افزایش یافت.

امروز در كشورهای سرمایه داری، سرمایه گذاری در صنایع مادر ور سرمایه گذاری در خدمات عمومی اغلب به وسیله دولت انجام می گیرد. در كشورهای سوسیالیستی اساس سرمایه گذاری دولت در چارچوب برنامه توسعه اقتصادی حكومت به طور وسیع می باشد. مطالعات اقتصادی متعدد نشان داده است كه متاسفانه چه در جهان سرمایه داری و چه در جهان كمونیستی بهره وری (قدرت تولید) در تاسیسات دولتی به علت ماهیت عمومی بودن كارهای دولتی پایین می باشد.

نقش اقتصادی دولت اسلامی به طور اصولیبا نقش اقتصادی دولت سرمایه داری و دولت سوسیالیستی تفاوت دارد، زیرا در اسلام ماموریت تفویضی الهی دارد كه روابط تولیدی را در چارچوب دستورات اسلامی و نیاز سالم زمان مستقر می سازد. در حالی كه در سرمایه داری دولت در استقرار تولید نقشی ندارد و تنها نقش ژاندارمی بازی می كند.

در سوسیالیسم نیز نقش اقتصادی دولت با آنچه در اسلام است، متفاوت می باشد، زیرا در سوسیالیسم، دولت تنها به استقرار نیروهای تولید اكتفا نمی كندو پا را فراتر گذاشته، خلق و آفرینش روابط تولید را نیز بدون توجه به منافع عموم و صرفا در جهت حفظ حكومت در دست حكومتیان به عهده دارد. در سیستم اسلامی این نقیصه سرمایه گذاری دولتی با استفاده از اصل متافیزیك- فیزیك و در سایه اثرات ایمان به ایدئولوژی توحیدی و قسط آمیز از بین می رود و بهره وری در سرمایه گذاری دولتی كه مشمول اصل خدامالكی می باشد و در چارچوب دستورات اسلام واقعی انجام می پذیرد، بالا خواهد بود.

 

:: نوع مطلب : اقتصاد ,

:: نوشته شده توسط : رضا در جمعه 18 خرداد 1386 و ساعت 12:06 ب.ظ

:: ویرایش شده در - و ساعت -

لینك ثابت   نظرات ( )

:: مطالب پیشین