تبلیغات
علمی وفرهنگی واجتماعی و... - اقتصاد در دولت اسلامی
:: اقتصاد در دولت اسلامی

در ساخت عالی اجتماعی ، دولت از عوامل بسیار مهم می باشد . ساخت عالی سیاسی یك جامعه بوسیله پایه های اقتصادی و ماهیت سیستم اقتصادی آن جامعه تعیین می گردد .

همزمان با ساخت عالی اجتماعی ، دولت تاثیر فعالی در پایه های اقتصادی دارد . در سیستم اسلامی نقش دولت بسیار قاطع و تعیین كننده است . بر خلاف سیستم های سرمایه داری و سوسیالیسم ، دراسلام ، دولت نماینده خدا و مردم است و لذا دارای ماهیت مخصوص به خود می باشد . بعلت وجود اصل خدا مالكی وسایل تولید ، دولت بعنوان نماینده خدا و مردم ع علاوه بر نقش سیاسی كه دارد ع ایفا كننده وظیفه سیستم مدیریت كل اقتصاد نیز می باشد .

اساسی ترین وظیفه حكومت اسلامی را می توانبه شرح زیر خلاصه نمود :

1- مراقبت وكنترل در اجرای دستورات و قوانین اقتصاد اسلامی

2- سازمان دادن تولید اجتماعی الهی

3- ارشاد اقتصاد و معیشت مردم

4- كنترل میزان كار ومیزان مصرف ، بطوریكه منافع عموم تعیین شود .

5- كوشش در ارتقا سطح رفاه مردم

6- ارتقا سطح اگاهی مردم بگونه ای كه تنظیمات مربوط به كار اسلامی بتواند اجرا شود .

در رابطه با ماهیت قوانین اسلامی می توان گفت ،قوانین اقتصادی اسلام بر پایه مالكیت الهی وسایل تولید و روابط تولید اسلامی ظهور وعمل می نماید . محو مالكیت خصوصی و مالكیت دولتی وسایل تولید و پاك سازی اقتصاد از روابط تولید سرمایه داری و سوسیالیسم ،  قوانین اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیسم را از بین می برد . قانون ارزش اضافی ع قانون تولید رقابتی ، قانون عمومی بر هم افزایی سرمایه داری و قانون هر كس به اندازه كارش دستمزد سوسیالیسم در عمل متوقف شده ، راه را برای عمل به قوانین اقتصاد اسلامی از قبیل قانون توسعه اقتصاد مستقل پیوسته، متوازن و غیر متمركز ، اینقانون كه به تعبیر شهید مطهری هر كس به اندازه رزقش دریافت كند و سایر قوانین اسلامی استوار می سازد .

 

:: نوع مطلب : اقتصاد ,

:: نوشته شده توسط : رضا در پنجشنبه 14 تیر 1386 و ساعت 12:07 ب.ظ

:: ویرایش شده در - و ساعت -

لینك ثابت   نظرات ( )

:: مطالب پیشین