تبلیغات
علمی وفرهنگی واجتماعی و... - اقتصاد در دولت سوسیالیسم
:: اقتصاد در دولت سوسیالیسم

در بیان اقتصاد در دولت سوسیالیسم ، ابتدا تعدادی از مشخصات یك جامعه سوسیالیستی را كه شهید مطهری در كتاب نظام اقتصادی اسلام ذكر نموده اند ، بیان می كنیم :

1- مالكیت فردی ابزار تولید را جایز نمی شمارد و این را آلت جرم و وسیله استثمار می شمارد و راه جلوگیری از این استثمار را سلب مالكیت فردی از ابزار تولید می شمارد . علاوه بر این رژیم تولیدی سرمایه داری ، اجرت دادن به كارگران از طرف كارفرما و رنج دادن سرمایه داران را محكوم می سازد .

2- در جامعه سوسیالیستی قدرت اقتصادی مانند قدرت سیاسی در اختیار اجتماع است نه افراد .

3- نفی مالكیت موروثی

4- هم مالكیت طبیعت و هم مالكیت سرمایه تولیدی مردود است .

حال آنگونه كه مشخص است ، كار عمده سوسیالیستها انتقاداتی است كه بر روش سرمایه داری دارند وآنچه خود بعنوان راه حل پیشنهاد می كنند از سه مطلب تجاوز نمی كند : یكی سلب مالكیت از سرمایه یعنی ابزار تولید ، دیگری ابطال ارث و سومجلوگیری از تجارت آزاد .

شهید مطهری در كتابشان معتقدند كه اصول پیشنهادی سوسیالیستها فقط به عنوان طرد اصول سرمایه داری نیست و بر این مسئله خواننده را به كتاب ‌‌‌سرمایه داری و سوسیالیسم اثر شاله ارجاع می دهند كه اصول سوسیالیستی یك آرمان عالی است كه بهترین طراز زندگی بشر است و رفاه وآسایش او را به بهترین وجه تضمین می كند یعنی شاید بتوان گفت كه سوسیالیست ها نه تنها بعنوان اینكه سرمایه داری ظالمانه است و راه سومی وجود ندارد ، سوسیالیسم را انتخاب كرده اند ، بلكه مدعی هستند ،قطع نظر از اینكه آن راه ظالمانه است ،این راه منطقا و از طریق مثبت بهترین راه بشر است .

در نظامهای سوسیالیستی نه تنها عامل دیكتاتوری پرولتاریا رنگ برخورد بین نیروهای تولید و روابط تولید را كدر كرده است ،بلكه در بعضی از مراحل توسعه شكل مزد ع سطح دولتی شدن تعاونیها ، دارائی ها ، اشتراكی بودن مزارع ، روشهای برنامه ریزی و … نیز در تضاد خصمانه با نیروهای تولید قرار می گیرد.

 

:: نوع مطلب : اقتصاد ,

:: نوشته شده توسط : رضا در دوشنبه 11 تیر 1386 و ساعت 12:07 ب.ظ

:: ویرایش شده در - و ساعت -

لینك ثابت   نظرات ( )

:: مطالب پیشین